Obiektywność jest co najwyżej uzgodnieniem subiektywnych stanowisk

Twierdzenie, że obiektywność jest co najwyżej uzgodnieniem subiektywnych stanowisk*, wynika wprost ze stwierdzenia faktu, iż rzeczywistość przewyższa swoim skomplikowaniem zdolności poznawcze człowieka. Można zatem powiedzieć, że obiektywnie poznanie tego co obiektywne jest poza zasięgiem ludzkości. I tyle o obiektywności obiektywnie wiemy. Zostaje nam zatem jedynie obiektywność praktyczna, która poza sytuacjami prostego stwierdzenia faktu (np. Słońce świeci) często jest właśnie uzgodnieniem (np. w postaci standardu) subiektywnych opinii w obrębie konsyliów eksperckich. Argument ten jest jednym z kluczowych w argumentacji na rzecz włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych (partycypacji). Dobrze jest go sobie przyjąć do świadomości, gdyż niektórzy ciągle lubią się odwoływać do staroświeckiej definicji obiektywności, która jest rzekomo obiektywna i prawdziwa… mówiąc np. o tym, że aborcji nie można dokonać dopóki nie jest to obiektywnie jedyny sposób uratowania życia matki, co przez niektórych jest opacznie rozumiane, jako istnienie jakiegoś wyjątku. No więc, ten wyjątek istnieje, ale nie bądźmy naiwni, jego istnienie jest jedynie czysto teoretyczne.

Czytaj dalej „Obiektywność jest co najwyżej uzgodnieniem subiektywnych stanowisk”

Reklamy
Obiektywność jest co najwyżej uzgodnieniem subiektywnych stanowisk

Mordercza cywilizacja życia

PiS w ramach odnowy moralnej przyjrzy się nowej ustawie antyaborcyjnej. Z doniesień wynika, że rozpatruje jej wdrożenie na poważnie. Przypomnijmy, że w Polsce istnieje obecnie dość restrykcyjne prawo antyaborcyjne, które ustanówmy jako punkt wyjścia do rozmyślań. A zatem nie ma zastosowania wszelka argumentacja pokroju „Mogła suka nie uprawiać seksu, teraz niech ponosi konsekwencje”. Mówimy tu o przypadkach 9-letnich dziewczynek, które w wyniku wielokrotnych gwałtów zaszły w ciążę i jeśli aborcja nie zostanie wykonana, to zostaną rozerwane rodząc niezdolne do dłuższego niż tydzień życia bezmózgie mutanty, które będą sobie następnie gnić (angażując jednakże sprzęt medyczny i lekarzy*). Aborcję w takich przypadkach chcą zdelegalizować „obrońcy życia”**.

Czytaj dalej „Mordercza cywilizacja życia”

Mordercza cywilizacja życia